Hodnota myšlienky

sa rovná času, ktorý venujete jej realizácií.

Služby

 

Web, Dizajn,  Aplikácie, Intranet

 

 

 

 

  • Dýnamická prezentácia s vlastným systémom pre správu obsahu
  • Výkonný eShop s filtrovaním na základe vlastností produktov
  • Intranet pre správu zákaziek a odvedenej práce a jej zhodnotenie
  • Tvorba Loga a dizajn manuálu

 

Podnikové informačné siete

 

 

  

 

  • Návrh / Realizácia / Podpora / Servis
  • Správa routrov, serverov, vzdialena podpora
  • Cloud riešenia, Vzdialené pobočky a zamestnanci  

 

Kamerové

systémy 

 

 

 

 

  • Návrh / Realizácia / Podpora / Servis
  • Vzdialený prístup / Desktop / Mobil platforma
  • Zaškolenie

 


 

HIT Solutions, s.r.o. je spoločnosť s krátkou tradíciou, ale s viac ako osem ročnými skúsenosťami jej konateľa v oblasti IT. Osem rokov svedomitej práce od skladania PC zostáv ich servis, programovanie dynamických stránok až po intranetové aplikácie a správu serverov a podnikových sietí. Tento pomerne dlhý strávený čas v IT je dôkaz, že IT nás baví a mal za následok rozhodnutie založenie spoločnosti. V čom sa snažíme odlíšiť sú individuálne riešenia na mieru. Riešenia pokrývajúce presne špecifikované oblasti zadaného problému s pridanou hodnotou a tým sú skúsenosti a schopnosť predvídať ďalší vývoj vášho projektu a prispôsobiť ho aktuálnym, ale aj novým trendom.

 

 

Vybraní klienti:

 

 

 

www.pomocpreTomaska.sk